ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ ОПЕРАТОР


31.10.2019

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на предложението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на платформа за търговия и определяне на нейния оператор.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Докладът относно заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на платформа за търговия с природен газ и Правила за работа на платформа за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД са публикувани на интернет страницата на КЕВР.