Новини

ДОЦ.ИВАН ИВАНОВ: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА СА РЕАЛНА СТЪПКА КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛИКВИДЕН БОРСОВ ГАЗОВ ПАЗАР У НАС И ИНТЕГРАЦИЯ СЪС СЪСЕДНИТЕ ГАЗОВИ ПАЗАРИ“


21.06.2019

„Обсъжданите изменения в Закона за енергетиката са много сериозна крачка в изпълнение на две от основните задачи пред  българската енергетика през последните пет години – демонополизация на външния доставчик на природен газ и в резултат на това диверсификация на доставките, както и демонополизация на вътрешния обществен доставчик - „Булгаргаз“. Тези стъпки дават необходимите основания българският независим регулатор да подкрепи предлаганите законови промени, тъй като те допринасят за повишаване на конкурентността на газовата търговия, прозрачността на сключваните сделки и водят до по-висока енергийна сигурност на България и региона“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на заседание на парламентарната Комисия по енергетика, на което беше обсъден на първо четене проект за изменение в Закона за енергетиката, насочен към  създаване на ликвиден борсов пазар на природен газ у нас. На заседанието присъстваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“, представители на БФИЕК, както и браншови организации. От страна на КЕВР участваха членовете на регулатора Евгения Харитонова и Александър Йорданов, а Европейската комисия беше представена от Клаус Дитер Борхард, директор „Вътрешен енергиен пазар“ в Генерална дирекция „Енергетика“.

Ръководителят на КЕВР припомни, че сред основните задачи пред енергийния регулатор е осъществяването на контрол върху процеса на либерализация на организирания борсов пазар, в т.ч. и мониторинга на поведението на участниците във всяка една сделка. Същевременно той подчерта, че в изпълнение на ангажиментите си съгласно последните промени в Газовата директива Комисията е задължена да се произнася с решения по всяко отделно освобождаване на пазара на природен газ, което повишава нейната отговорност и роля.

 В заключение доц. Иван Иванов изтъкна, че с промените в Закона за енергетиката, предвиждащи създаване на борсов пазар на природен газ, нашата страна ще застане редом със съседите ни Румъния и Гърция, където подобни пазари вече функционират. „Това неминуемо ще повиши доверието към енергийния сектор в България и ще създаде реални предпоставки за създаване на бъдещ регионален пазар на природен газ. Функционирането на регионална газова борса е от полза за всички страни, защото ще увеличи енергийната сигурност, ще създаде конкуренция между отделните доставчици и ще доведе до по-ниски цени и ще стимулира потреблението на природен газ“, заяви ръководителят на енергийния регулатор.