Новини

Протокол на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил модел "Шевролет", марка "Авео" с рег. № СА 4128 ВТ


11.06.2019

На 10.06.2019 г. се проведе заседание на комисия, определена със Заповед № З-ОХ-20 от 21.05.2019 г., за продажба чрез търг с тайно наддаване на лек автомобил марка "Шевролет", модел "Авео" с рег. № СА 4128 ВТ

Протокол на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил модел "Шевролет", марка "Авео" с рег. № СА 4128 ВТ