Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР И ЧЛЕНОВЕ НА РЕГУЛАТОРА ПРИСЪСТВАХА НА ОФИЦИАЛНИЯ СТАРТ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНАТА ГАЗОВА ВРЪЗКА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ - „КОМОТИНИ-СТАРА ЗАГОРА“


22.05.2019

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и членовете на регулатора Евгения Харитонова и Александър Йорданов бяха сред официалните гости на церемонията, с която беше дадено началото на изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция - „Комотини-Стара Загора“. На събитието, което се състоя до с. Кирково, в района на ГКПП-Маказа, присъстваха премиерите на двете страни Бойко Борисов и Алексис Ципрас, министърът на енергетиката Теменужка Петкова и гръцкият й колега Йоргос Статакис, членове на Министерския съвет, председателят на гръцкия енергиен регулатор /RAE/ Николаос Булаксис, представители на енергийни дружества от газовия сектор, чуждестранни дипломати, кметовете на седемте общини в област Кърджали.   

Интерконекторът между България и Гърция /IGB/ е с дължина 182 км, от които 151 км са на българска територия. Той ще започва от гр. Комотини и ще се свързва с българската газопреносна система при гр. Стара Загора. Проектният му капацитет е до 3 млрд. куб метра годишно в посока Гърция - България като в зависимост от пазарния интерес и възможностите на съседните газопреносни системи е проектиран да достигне до 5 млрд. куб метра годишно. Общата  стойност на проекта е 220 млн. евро. 

Газовата връзка между България и Гърция е един от приоритетните проекти за сигурност и конкурентоспособност на енергийния пазар в Европейския съюз. Тя е изключително важна за осигуряването на реална диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България и за региона на Югоизточна Европа. Междусистемната газова връзка ще доведе до реално разнообразяване на източниците на природен газ и чрез нея България ще може да получава доставки на азербайджански природен газ от Трансадриатическия газопровод,както и от терминала на Александруполис за втечнен природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Израел и Египет.

Стартирането на проекта IGB стана възможно след решението на Европейската комисия за освобождаване на  газовата връзка от изискванията за достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по собственост и след приемане на 8 август 2018 г. на Окончателно съвместно решение на националните регулатори на Гърция и България за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД. То предоставя освобождаване от правилата за достъп на трети страни за капацитета, резервиран вследствие на приключилия Пазарен тест за резервиране на капацитет за срок от 25 години. Наред с това, Европейската комисия и националните регулатори на двете страни одобриха за срок от 25 години и освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет на газопровода, както и освобождаване от отделяне по собственост.

Проектът за междусистемна газова връзка Гърция-България /IGB/ се изпълнява от смесеното инвестиционно дружество Ай Си Джи Би АД, регистрирано в България през 2011 г., с акционери БЕХ ЕАД с дял от 50 процента и Ай Джи Ай Посейдон (IGI Poseidon) – също с дял от 50 процента. Ай Джи Ай Посейдон e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация ДЕПА (DEPA S.A.) и италианската енергийна група Едисон (Edison SpA).