ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ


08.05.2019

На 15.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Докладът по проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ, проектът на  Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ,  както и съгласувателната таблица са публикувани на интернет страницата на КЕВР.