Протоколи на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на леки автомобили


03.05.2019

На 23.04.2019 г. се проведе заседание на комисия, определена със Заповед № З-ОХ-16 от 10.04.2019 г., за продажба чрез търг с тайно наддаване на лек автомобил модел "Шевролет", марка "Авео" с рег. № СА 4129 ВТ.

На 23.04.2019 г. се проведе заседание на комисия, определена със Заповед № З-ОХ-16 от 10.04.2019 г., за продажба чрез търг с тайно наддаване на лек автомобил марка "Шевролет", модел "Авео" с рег. № СА 4130 ВТ.

Протокол на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил модел "Шевролет", марка "Авео" с рег. № СА 4129 ВТ

Протокол на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил модел "Шевролет", марка "Авео" с рег. № СА 4130 ВТ