КЕВР ИЗИСКА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“ АД ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНАТА ПРОВЕРКА ЗА НАЧИСЛЕНИ ВИСОКИ СМЕТКИ ЗА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИ В СТОЛИЧНИЯ КВАРТАЛ „КРАСНО СЕЛО“


07.09.2018

Във връзка с изнесени твърдения в репортаж на Нова телевизия от 7.09.2018 г. със заглавие „Рекордни фактури: 3800 лв. сметка за вода“, както и в други национални информационни медии, КЕВР изиска „Софийска вода“ АД да предостави информация по случая. Според потребители от блок № 200 в столичния квартал "Красно село", за 5-месечен период „Софийска вода“ АД е фактурирала на домакинствата суми от 1000 до 3800 лв. за ползвани ВиК услуги. В медийните публикации се посочва, че след извършена наскоро подмяна на водомерите в блока от служители на ВиК дружеството новите сметки на потребителите са в нормални граници.  

По този повод с писмо до ръководството на „Софийска вода“ АД  КЕВР изиска след приключване на извършваната от дружеството проверка регулаторът да бъде информиран за резултатите от нея. След получаването на доклада от проверката и необходимата документация, в съответствие със своите законови правомощия, Комисията ще се произнесе относно спазването на Общите условия на Софийска вода“ АД и дали във фактурите е приложена одобрената от Комисията пределна цена на ВиК услуги.

КЕВР счита, че обективното изясняване на подобни случаи е в интерес както на потребителите, така и на самите дружества.