Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЕВР Е ИЗБРАН ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МРЕЖАТА НА ВОДНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ ЕВРОПА /WAREG/


23.10.2017

 

     През следващите две години членът на КЕВР Димитър Кочков ще бъде  заместник-председател на Мрежата на водните регулатори от Европа /WAREG/. Българската кандидатура в ръководството на организацията беше приета след гласуване на проведената 13та среща на Общото събрание на Мрежата на водните регулатори в Европа /WAREG/ в гр. Рига (Латвия). Димитър Кочков беше номиниран от българския енергиен и воден регулатор, след като в КЕВР беше получено предложение от Секретариата на WAREG за издигане на кандидатура за поста на заместник-председател. Съгласно Устава на  организацията, тя има четирима заместник-председатели, които се избират с мандат от две години.

     Димитър Кочков, член на КЕВР, има богата професионална биография в областта на ВиК услугите. От 1992 до 2015 г. е работил във ВиК Плевен, последователно като началник на смяна, главен технолог на ПСОВ, главен инженер, ръководител на производствено-техническо направление на дружеството (зам.-управител). Завършил е „Хидрофакултет“ във ВИАС – София с професионална квалификация „магистър-строителен инженер по водоснабдяване и канализация /пречистване на води/“. Има следдипломна квалификация по "Организация и управление на бизнеса" в Стопанска Академия "Д.Ценов" – гр. Свищов. Притежава и пълна проектантска правоспособност. Участвал е в редица проекти на местно ниво, както и в инфраструктурни проекти EUROPEAID/124337/D/ SER/BG, BG161PO005/10/1.11/03/19, EUROPEAID/1244485/D/ SV/BG. Работил е като ключов експерт по канализация и пречистване /Seureca, Kruger, Atkins, Hidroptoerkt/ и експерт /Ciba Specialty Chemicals/.  

     Изборът на представителя на КЕВР за заместник-председател на Мрежата на водните регулатори в Европа е признание за международния авторитет на българския енергиен и воден регулатор през последните две години и е оценка за активното участие на негови представители в работните групи и проекти на WAREG. 

 

х х х

 

     Мрежата на водните регулатори от Европа /WAREG/ е учредена през април 2014 г.  като платформа за сътрудничество между националните регулатори във водния сектор в Европа,  аналогично на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) в   сектор „Енергетика“.  Мрежата включва 25 национални регулаторни органа  със статут на членове, както и 4 национални регулатора като наблюдатели. Основните усилия на организацията  са насочени към хармонизиране на практиките, принципите и нормативната рамка на регулацията във водния сектор, изработването на съвместни политики за устойчивото му развитие, обмяна на информация, анализи и добри практики. Сред целите на WAREG е и да стимулира активното сътрудничество между страните с цел повишаване на качеството и ефективността на водоснабдителната услуга, сътрудничеството с  регионални и международни организации и национални институции, които имат отношение към проблемите във водния сектор в Европа.