ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

С МАЩАБНИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ БЛИЗО 65 МЛН.ЛВ. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ ЩЕ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА...

С ИНВЕСТИЦИИ ЗА НАД 19 МЛН. ЛВ. ВиК БЛАГОЕГРАД ПЛАНИРА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО ВИСОКО КАЧЕСТВО...

ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ЩЕ БЪДЕ С БЛИЗО 45 % ПО-НИСКА В СРАВНЕНИЕ С МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА НА „ЕСО” ЕАД ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА ЗА ПЕРИОДА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

<< < Страница 177 от 189 > >>

Календар на проявите Всички събития

2022

На 08.12.2022 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин, за регулаторен период 2023 – 2027 г., на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД. Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 336 от 02.12.2022 г., т. 2 е осигурена възможност и за виртуално участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype. Име на файла: проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин, за регулаторен период 2023 – 2027 г., на „Газо-енергийно...

02.12.2022