Събития

На 16.08.2023 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица - настоящи или бъдещи ползватели на мрежата на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.

16.08.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 261 от 10.08.2023 г., т. 1, е осигурена възможност и за дистанционно участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype. 

Доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.

Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.