Събития

На 31.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Мрежови кодекс за IGB, приложенията към него и Споразумение за пренос на газ

31.07.2019