Събития

На 26.10.2021 г. от 14.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030г.

26.10.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 233 от 20.10.2021 г., т. 3 общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересованите лица могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-2030 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-2030 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД