Събития

На 08.10.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция.

08.10.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 222 от 06.10.2021 г., т. 7, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail: ttsanev@dker.bg

Доклад относно изготвен проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция.

Проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция.