Събития

На 06.04.2021 г. от 10.00 ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., на електронен модел на бизнес план и на структура на текстовата част на бизнес план.

06.04.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 60 от 24.03.2021 г., т. 7, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Доклад относно проект на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2022 г.

Проект на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г.

Електронен модел на бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г.

Структура на текстова част на бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г.