Събития

На 23.02.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия.

23.02.2021
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 34 от 17.02.2021 г., т. 1, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg
Име на линкове:
Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия.
Доклад относно проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия.