Събития

На 01.04.2020 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян

01.04.2020

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на  „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

В сградата на КЕВР на общественото обсъждане ще бъдат допуснати единствено представители на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян съгласно решението на Комисията. Те са задължени да спазват предприетите от администрацията на КЕВР мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19, включително за лична дезинфекция, като за целта са осигурени необходимите препарати, както на входа на сградата на КЕВР, така и в Заседателната зала – ет.4.