Събития

На 26.03.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

26.03.2020

Проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

Доклад относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

В сградата на КЕВР на общественото обсъждане ще бъдат допуснати единствено представители на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" съгласно решението на Комисията. Те са задължени да спазват предприетите от администрацията на КЕВР мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19, включително за лична дезинфекция, като за целта са осигурени необходимите препарати, както на входа на сградата на КЕВР, така и в Заседателната зала – ет.4.