Събития

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе публична консултация на проект на споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.

04.11.2019