Събития

На 16.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019 – 2028 г.

16.07.2019