Събития

На 04.06.2019 г. (вторник) от 10:00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г.

04.06.2019