Списък на лицензирани търговци на електрическа енергия на свободния пазар

Моля, използвайте хоринтолния скрол, за да видите пълната на информация на таблицата.
Име Телефон УебСайт Е-mail Коментари
1 АКТАЕЛ ЕООД 0895449203‬ http://www.actael.bg office@actael.bg  
2 АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД 02/4008085 https://www.alpiq.com/ info.bgr@alpiq.com  
3 АРЕСЕНЕРДЖИ ЕООД 052/920920 https://www.aresenergy.bg/ office@aresgas.bg  
4 АРМАКО ЕНЕРДЖИ ЕАД 02/4485770 https://armaco-energy.bg/ office@armaco-energy.bg Запитване може да се отправи към следния линк: https://armaco-energy.bg/bg/get-quote/
5 АСМ Енерджи ООД 02/9463357 http://acmenergy.bg/en/home/ office@acmenergy.eu  
6 Болкан Лоджик ООД 0884507101 https://balkanlogic.com/ sales@balkanlogic.com Запитване може да бъде направено на следния уеб адрес: https://balkanlogic.com/contacts/new?locale=bg
7 Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД 02/8904260; 02/8904227; 0894460975 https://www.grandenergy.net/contact.html openmarket@grandenergy.net Запитване за оферта може да се направи чрез изпращане на следния адрес:https://grandenergy.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0/
8 Грийн Енерджи Трейд ООД 0889788820 http://www.g-e-trade.com/ http://www.g-e-trade.com/  
9 ЕВН България Електроснабдяване ЕАД 070017777 https://www.evn.bg/Home/About-evn/EVNEC.aspx info@evn.bg  
10 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп EАД 070013636 https://www.evn-trading.com/ info@evn-trading.com Линк за директно запитване за оферта: https://www.evn-trading.com/Customers/StaneteClient/ZapitvaneZaOferta.aspx
11 Ел Бонус ЕООД 02/8157512 https://elbonusbg.com/ trading@elbonusbg.com Запитване за оферта може да се направи и през началната страница на сайта
12 Ел Екс Корпорейшън АД 02/9551918 https://www.elex.bg/ office@elex.bg  
13 ЕЛНОВА ЕАД 02/4414111; 0885575040 http://www.elnova.eu/ trading@elnova.eu  
14 ЕМ ЕН ЕР ДЖИ ЛИМИТИД 0894514333   office@mnrg.eu Запитване може да бъде направено по телефон или към е-мейл адрес.
15 Енекод АД 02/4390403 https://enekod.com/ office@enekod.com  
16 ЕНЕКОД ГРИЙН ЕАД 02/439 04 03 https://enekod.com/ office@enekod.com; green@enekod.com  
17 Енергео ЕООД 02/9026580; 02/9026581; 0884277181 http://energeo.bg/ office@energeo.bg Запитване за оферта може да се направи и през сайта, таб контакти
18 Енерговиа ЕООД 0887050854 http://www.energovia.net/ office@energovia.net  
19 Енергоинвестмънт АД 0885351000 https://www.energoinvestment.bg/ office@energoinvestment.bg  
20 Енерго-Про Енергийни услуги EАД *6161 https://www.energo-pro-energyservices.bg/ service_freemarket@energo-pro.bg Имат собствена платформа за продажба на електроенергия www.KupiTok.bg или https://portal.eproes.bg/
21 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ 070080061 https://energo-pro-sales.bg/bg/ service@energo-pro.bg https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-svoboden-pazar/liberalizacija-na-elektroenergijnija-pazar-za-nebitovi-klienti-ot-01-10-2020-g
22 Енерджи Инвест Юръп АД 02/8548044 https://energyinvest.bg/ office@energyinvest.bg  
23 Енерджи Маркет АД 02/9831418 https://energymarketad.com/ office@energymarketad.com Специална форма за запитвания на линка: https://energymarketad.com/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
24 Енерджи Маркет Глобал ООД 02/9836154 http://www.avvelectrificirane.com/ office@em-global.eu  
25 Енерджи МТ EАД 02/4623880 http://www.emtbg.com/ office@emtbg.com Запитване за оферта може да се направи и през сайта, таб контакти
26 Енерджи Оперейшънс ООД ("КААлекс-енерджи" ООД) 02/96313 30; 0878/430909 http://energy-op.eu/ trade@energy-op.eu; office@energy-op.eu; Запитване може да бъде напрвено на е-мейл адресите и по телефон.
27 Енерджи Съплай EООД 02/9848785; 0879888895 http://www.energysupply-bg.com office@energysupply-bg.com; ageonov@energysupply-bg.com  
28 ЕСП Златни пясъци ООД 052/357179 http://esp-zlatni.bg/ esp@goldensands-bg.com Запитване за оферта може да се направи на следния уеб адрес: http://esp-zlatni.bg/?page_id=315
29 Загора Енерджи ООД 042/985217; 08863200998 http://zagora-energy.com/ office@zagora-energy.com Запитване за оферта може да се направи и през сайта, таб контакти
30 ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД 02/8820101 https://www.titan.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.html https://www.titan.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.html  
31 Ин Аут Енерджи ООД 0882 901 899 in-out-energy.com office@in-out-energy.com   
32 КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД 02/4246474 http://www.ker.bg/index.php/bg/ office@ker.bg  
33 Кумер ООД   http://www.kummerbg.com/ http://www.kummerbg.com/  
34 ЛОНИКО ЕООД 0884651828   lonikobg@abv.bg; energy_ak@abv.bg  
35 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 02/8504039  https://bg.met.com/ metbginfo@met.com  
36 Мост Енерджи АД 02/4169843; 0879838883;  http://www.mostenergy.eu/bg sales@mostenergy.eu  
37 Пауър Сист ЕООД 0899920492; 02/4210501 http://www.toki.bg/ http://www.toki.bg/ Запитване за оферта може да бъде направено на www.toki.bg
38 Проакт ООД 052/995384 http://proakt.bg/ office@proakt.bg  
39 Ритъм-4-ТБ ООД 070047444 https://ritam4tb.com/ contact@ritam-bg.com Запитване за оферта може да се направи и на https://ritam4tb.com/inquiry?client=business&param=frmCompanyLandingFirstBtn
40 САЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД 0894599817   siteenergybg@gmail.com  
41 СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД 02/9624441 www.cenergy.bg cenergy@b-trust.org http://www.cenergy.bg/index.php/contact
42 Синергон Енерджи ЕООД 0700 800 80 https://synergonenergy.bg/ office@synergonenergy.bg Запитване за оферта може да се направи и през сайта.
43 Смарт Енерджи Трейд ЕАД 02/868 51 23, 070020554 http://www.smartenergytrade.bg officesf@smartenergybg.com Запитване може да бъде направено по телефон или e-mail. На officesf@smartenergybg.com изпратете само телефон и име - ние ще се свържем с Вас.
44 СТОК ЕНЕРДЖИ ЕООД 035065621; 0877729147 www.stockenergy.bg office@stockenergy.bg Запитване може да бъде направено на е-мейл адреса и по телефон
45 Тера Кап ЕООД 02/9831545; 0892232680 https://teracap.bg/ office@teracap.bg  
46 ТМ-Технолоджи АД 082845877 https://tm-technology.bg/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/ office@tm-technology.bg  
47 Чез Електро България АД 070010010 от гласовото меню се избира 2 и след това 1 https://www.cez.bg/bg/svoboden-pazar.html info@cezelectro.bg https://www.cez.bg/bg/kontakti/karta-na-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti/grad-i-adres-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti.html
48 ЧЕЗ Трейд България EАД 02/8959123 https://www.cez-trade.bg/ office@cez-trade.bg За оферти за бизнес клиенти имат бутон "Вземи оферта" https://www.cez-trade.bg/bg/produkti/biznes 
49 ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД 0882482573; 0894571246 www.etebg.eu office@etebg.eu  
50 "ТОКИ ПАУЪР" АД, 0700 13961; 02/9071620 www.toki.bg sales@toki.bg На сайта www.toki.bg може да намерите информация за предлаганите услуги и да се регистрирате. За запитвания и съдействие пишете на sales@toki.bg или се обадете на посочените телефони.