Статистика

Статистика на електроразпределителните предприятия (ЕРП)

ЕРП

кв. км

Брой абонати

битови

стопански