Разпределение

 

Лицензии за разпределение на електрическа енергия

Дружество (адрес, тел.)

Лицензия

Дейност

Срок год.

"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД,  гр.СОФИЯ бул. Цариградско шосе №159 бл.БенчМарк Бизнес Център

№ Л-135-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия  за дейността "разпределение на електрическа енергия"

35

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД,  гр.ПЛОВДИВ ул. Христо Г. Данов № 37, 032/627804

№ Л-140-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"

35

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД, гр.ВАРНА бул. Владислав Варненчик № 258

 № Л-138-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"

35

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД, гр. ВАРНА-9000, к.к. "Златни пясъци", сграда "Техническа дирекция"

№ Л-142-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"

35

Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” град София 1233, „Княгиня Мария Луиза”, № 110

№ Л-327-19/ 17.05.2010 г.

Лицензия за дейността "разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт"

35