Новини

ДЕЛЕГАЦИЯ НА КЕВР ЩЕ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ В ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА ЕС СЛЕД 2020 г.


26.09.2017

На 27 септември 2017 г. делегация на КЕВР ще участва в Брюксел в конференция на Европейския Парламент, посветена на ролята на националните регулаторни органи в енергийния пазар на ЕС след 2020 г. Делегацията се ръководи от члена на КЕВР Евгения Харитонова и в състава й са включени експерти от специализираните дирекции на българския регулатор.

Конференцията в Европейския Парламент е организирана със съдействието на председателя на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова. Изказвания по отделните теми ще имат председатели на комисии на Европейския парламент, ръководители на ГД „Енергетика“ на ЕК, на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /ACEР/ и на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER).

Форумът ще бъде открит с видеообръщение на Вицепрезидента на Европейската Комисия Марош Шевчович за основните приоритети на Енергийния съюз.

В Първия тематичен панел, посветен на новата роля на националните регулаторни органи на национално ниво, ще бъдат дискутирани Пакета за чиста енергия с фокус върху потребителите, тенденциите на енергийните цени в краткосрочна и дългосрочна перспектива, както и връзката между регулирането на енергийните цени и енергийната бедност и неравенствата. По тях докладчици ще бъдат съответно председателят на Комисията за Промишленост, изследвания и енергетика на ЕП Иржи Бузек, главният директор на ГД Енергетика Доминик Ристори и евродепутатът Енрике Шамбон. В този тематичен панел презентация на тема: „Либерализацията на електроенергийния пазар и защитата на уязвимите потребители в България“ ще изнесе ръководителят на делегацията и член на КЕВР Евгения Харитонова.

Във Втория тематичен панел на конференцията, посветен на засилване на ролята на националните регулаторни органи на трансгранично ниво, са предвидени доклади относно новите компетенции на АСЕР, националните регулаторни органи и Пакета за чиста енергия, както и въздействието на трансграничното енергийно сътрудничество върху развитието на пограничните региони. По темите изказвания ще направят директорът на Европейската Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори /ACEР/ Алберто Поточник, вицепрезидентът на Съвета на европейските енергийни регулатори /CEER/ Мари-Пиер Факониер и председателят на Комисията по регионално развитие на Европейския Парламент Искра Михайлова.