Новини

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия


02.12.2019

На 04.11.2019 г. от 10:20 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия е публикуван на интернет страницата на КЕВР.