Новини

КЕВР ПРОВЕРЯВА ГОТОВНОСТТА НА ТРИТЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН


03.10.2019

Със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов експерти на енергийния регулатор започват проверка на готовността на трите електроразпределителни дружества за предстоящия зимен сезон – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, "Електроразпределение Юг" ЕАД и „Електроразпределение Север“ АД. Проверката е на основание правомощията на КЕВР съгласно Закона за енергетиката и е част от утвърдения график за извършване на планови проверки през 2019 г. във връзка с изпълнението на лицензионните задължения на енергийните дружества в сектор „Електроенергетика“.

Плановите проверки на трите електроразпределителни дружества стартират на 3.10.2109 г. по утвърден график. Инспекциите  включват проверка на място на състоянието на съоръженията в районите, откъдето периодично постъпват сигнали и жалби на потребители за влошено качество на електрическата енергия.

От дружествата е изискано в срок до 25.10 т.г. да предоставят в регулатора пълна информация за постъпилите при тях жалби за качеството на доставяната електроенергия за периода 1.01.2018 г - 30.09.2019 г. Данните трябва да включват анализ на  предприетите от дружествата мерки по тези жалби, както и постигнатите резултати. Експертите на КЕВР ще проверяват и до каква степен дружествата - лицензианти са изпълнили дадените им от регулатора задължителни указания по жалбите, свързани с качеството на електрическата енергия.