Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2028 Г.


04.07.2019

На 16.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019 – 2028 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица – настоящи или бъдещи ползватели на мрежата.

Докладът за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019 – 2028 г. и Десетгодишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019 – 2028 г. са публикувани на интернет страницата на КЕВР.