СЪОБЩЕНИЕ


10.05.2019

Във връзка с резките изменения през последните дни на цените на електроенергията на свободния пазар председателят на КЕВР доц. Иван Иванов днес проведе среща с изпълнителния директор на Българската независима енергийна борса ЕАД Константин Константинов.

В изпълнение на законовите правомощия на КЕВР за мониторинг и контрол на пазара на електроенергия на едро, по искане на енергийния регулатор ръководството на БНЕБ ще предостави подробна информация за сключените сделки през този период във всички сегменти на борсовата търговия.