ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВНА ТАКСА ЗА ДИСБАЛАНС И ТАКСА ЗА НЕУТРАЛНОСТ ПРИ БАЛАНСИРАНЕ


08.05.2019

На 15.05.2019 г. от 10:30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Докладът по проекта на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране и Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране са публикувани на интернет страницата на КЕВР.