Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ЦЕЛТА НА КЕВР Е С НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ДА СЕ ВЪВЕДАТ ВЪЗПИРАЩИ, СПРАВЕДЛИВИ И ПРОПОРЦИОНАЛНИ НОРМИ ПРИ КРАЖБИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“


10.04.2019

Единственият начин за намаляване на кражбите на електроенергия не са санкциите, а използването на технологичните възможности

„Проектът на КЕВР за нови Правила за измерване на количествата електрическа енергия не е санкциониращ акт по отношение на нерегламентираното ползване на електроенергия, а регламент за измерване на електроенергията. Становището на регулатора е, че предвижданите в тях норми имат възпиращ, справедлив и пропорционален характер по отношение на нарушителите, ползващи неправомерно електроенергия“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред участниците на организираната от в. „24 часа“ Кръгла маса „Ще спрат ли кражбите на ток. Новите правила“. В проявата участваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на правосъдието Даниел Кирилов, членовете на КЕВР Евгения Харитонова и Александър Йорданов, експерти на регулатора, представители на електроразпределителни дружества.  

Според ръководителя на енергийния регулатор намаляването на кражбите на електроенергия ще бъде постигнато не толкова със санкции, а с въвеждане от страна на дружествата на новите ефективни технологични възможности. Подчертано беше, че важен възпиращ фактор пред нарушителите е и цената, по която се предвижда те да заплащат неправомерно ползваната от тях електроенергия. Тези количества ще се дотаксуват от дружествата по цена на електроенергията за технологичен разход, закупувана от свободния пазар, а тя е значително по-висока от цената на регулирания пазар, плащана от редовните битови потребители, подчерта доц. Иванов. Той се спря и на ясно разписаните в Правилата различни хипотези за неправомерно ползване на електроенергия - промяна на схемата на свързване, както и неправомерно присъединяване към мрежата. В първия случай неотчетената електроенергия ще се начислява за срок до 3 месеца назад от констатиране на нарушението, а във втория – до 6 месеца назад, като сумите за заплащане от нарушителите варират от 1000 до 10 000 лв.  Според председателя на КЕВР независимо от отделни възражения от страна на електроразпределителните дружества по проекта за нови правила, текстовете в тях са напълно обосновани и защитават обществения интерес. „От гледна точка на регулатора основната цел на нормативния акт е електроснабдителните дружества да не бъдат ощетявани като получат възможност да възстановят извършените от тях разходи за откраднатата електроенергия. Смятаме, че с новите правила това ще бъде постигнато“ , каза  той.

По време на дискусията трите електроразпределителни дружества представиха статистика за извършените нарушения, свързани с кражби на електричество, в резултат на които търпят загуби и се стига до аварии, поставящи в опасност сигурността на електрозахранването. Според тях решението на проблемите е във въвеждането на още по-високи санкции за нарушителите, свързани с увеличаването на срока за дотаксуване и на цената на заплащаната електроенергия.