Новини

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЕВР СТАРТИРАТ СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА ТРИТЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА


11.01.2019

Иван Иванов: Неоснователни са твърденията за повишаване от 1 юли на сметките на битовите потребители за електроенергията с 15-20 на сто, КЕВР очаква цените да се променят с не повече от размера на годишната инфлация

Съвместни екипи от Министерството на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране ще извършат проверки на трите електроразпределителни дружества в периода от 15 до 25 януари т.г. Това е една от спешните мерки, с които да се гарантира на българските граждани, че техническото състояние на дружествата съответства на нормативните изисквания, а качеството на доставяната от тях електроенергия отговаря на изискванията на издадените им лицензии за дейност. Мерките бяха обявени на брифинг днес от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

„Днешните ни разговори са в отговор на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 8 януари, където синдикатите и бизнесът изразиха сериозна загриженост от поскъпването на електроенергията на борсовия пазар. За нас е важно българският бизнес да бъде конкурентоспособен и държавата ще предприеме всички законови действия, за да гарантира това“, беше общото мнение на министър Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов.

Проверките ще стартират първо в „Електроразпределение Север“ ЕАД, след това ще бъде проверено „Електроразпределение Юг“ ЕАД и накрая - „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. В съответствие със законовите си правомощия експертите на Министерството на енергетиката ще извършат проверка на техническото състояние на дружествата и на средствата за техническо измерване, а експертите на КЕВР ще проверят изпълнението на лицензионните задължения за осигуряване на качество на предоставяната на потребителите електроенергия. Според председателя на регулатора Иван Иванов по този начин ще се гарантира, че потребителите на трите дружества заплащат със сметките си реално консумираната от тях електроенергия.

Напълно неоснователни са твърденията, че от 1 юли 2019 г. цените на електроенергията за битовите потребители ще се повишат с 15-20 на сто, каза на брифинга доц. Иван Иванов. През последните 4 години регулаторът провежда консервативна ценова политика и очакванията му са цените на електроенергията за регулирания пазар, на който са битовите потребители, да се променят с не повече от размера на годишната инфлация в страната.

Като част от мерките за стабилизиране на цените на свободния електроенергиен пазар, по инициатива на председателя на КЕВР, на 14 януари /понеделник/ ще се проведе среща на ръководители на енергийните дружества, които участват на свободния пазар на електроенергия. В срещата ще участва и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.