Новини

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ПРЕЗ 2017 г.


28.06.2018

Независимият регулатор ще продължи да работи в защита на интересите на българските граждани и на българския бизнес, заяви председателят на КЕВР

Със 102 гласа „за“, 48 глас -„против“ и 4 гласа „въздържали се“, Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на КЕВР през 2017 г. Официалният отчет на регулатора за основните направления в неговата работа се приема ежегодно от законодателния орган, след обсъждане в парламентарната Комисия по енергетика. На приемането на доклада в пленарната зала присъстваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и членовете на регулатора Евгения Харитонова, Александър Йорданов, Ремзи Осман, Георги Златев и Владко Владимиров.

В своите изказвания народни представители от различни парламентарни групи изразиха подкрепа на Доклада за дейността на КЕВР. Заместник-председателят на Комисията по енергетика Валентин Николов подчерта, че от избирането си през 2015 г. сегашният състав на регулатора е създал стандарти за работа и е допринесъл за предвидимост в енергийния сектор. Приетите законови промени за гарантиране независимостта на регулатора са изиграли важна роля за безпристрастния и балансиран подход в решенията на КЕВР и в ценовата си политика регулаторът е отчитал както интересите на потребителите, така и на доставчиците на услуги, заяви той. Членът на енергийната комисия Таско Ерменков също подкрепи Доклада за дейността на КЕВР като изрази препоръка КЕВР да предлага свои инициативи в областта на подпомагането на енергийно уязвимите групи.

„В своите решения през 2017 г. КЕВР неизменно следваше принципите за независимост, спазване на законността, икономическата логика и защита на обществения интерес. Приоритетите ни през този период бяха в подкрепа на процеса на либерализация на електроенергийния и на газовия пазар, развитието на борсовата търговия, постигането на регионална свързаност на пазарите на електроенергия и природен газ, както и промените във водния сектор“, заяви пред народните представители председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той подчерта, че в ценовата си политика регулаторът стриктно прилага консервативен подход за недопускане на резки промени и отчита внимателно както възможностите на потребителите, така и необходимостта от устойчиво развитие на дружествата в енергийния, газовия и водния сектор. „Сегашният състав на регулатора не допусна резки промени в определяните цени и през изминалите три години тяхното увеличение беше значително под ръста на средната, минималната работна заплата и пенсиите, както и под нивото на отчитаната от НСИ годишна инфлация“, каза пред депутатите доц. Иван Иванов. Той отбеляза и много активната международна дейност на регулатора през 2017 г., която е допринесла за издигане на неговия авторитет. „Със своите инициативи за учредяване на Балкански форум на регулаторите и с домакинството си на Регионалната среща на регулаторите от Западните Балкани, Комисията подкрепи усилията на правителството за интеграцията на тези страни като установи ползотворно сътрудничество с регулаторните им органи за обмяна на добри практики“, заяви председателят на КЕВР.

В заключение доц. Иван Иванов изрази благодарност за добрите оценки за дейността на КЕВР и за направените препоръки и подчерта, че Комисията и занапред ще използва всички законови възможности нейните решения да бъдат в полза на българските граждани и на българския бизнес и в това отношение ще разчита на подкрепата на Народното събрание.