Новини

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО


12.06.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране и Агенцията за енергетика на Република Сърбия /AERS/ ще си сътрудничат активно в областта на регулаторните политики и ще обменят опит с цел повишаване ефективността на регулаторната дейност. Това предвижда Споразумението за сътрудничество, подписано от председателя на българския регулатор доц. Иван Иванов и от президента на Съвета на AERS г-н Деян Попович.  В сръбската делегация, която беше на посещение у нас, участва и членът на Съвета на AERS Деяна Костич. От страна на КЕВР на подписването на споразумението присъстваха членовете на регулатора Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова, Александър Йорданов, Ремзи Осман и Георги Златев.  

Ръководителите на КЕВР и на AERS изразиха общото мнение, че създаването на институционална рамка на двустранното сътрудничество е благоприятна основа за бъдещото взаимодействие между AERS и КЕВР. Споразумението предвижда двата регулаторни органа да обменят информация за регулаторните политики при спазване на националните законови рамки и изисквания. AERS и КЕВР ще развиват административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи.

„Разширяването на международното сътрудничество и взаимодействието с регулатори от други страни е важен приоритет за КЕВР в сегашния й състав. Задълбочаването на двустранното партньорство е трайна тенденция на европейско ниво, която дава видими резултати, тъй като  допринася за обмяната на добри практики в регулаторната дейност“, заяви на проведената работна среща на двете делегации председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той информира Деян Попович за структурата и организацията на дейността на КЕВР, както и за приоритетите на регулатора, свързани с либерализацията на пазарите на електроенергия и природен газ, обединяването на регионалните пазари, диверсификацията на доставките на природен газ, лицензионната дейност, ценовото регулиране и др.

„Укрепването на сътрудничеството с регулаторите от региона е един от важните въпроси за Агенцията за енергетика на Република Сърбия, тъй като открива възможности за постоянен обмен на регулаторни практики по въпроси от двустранен интерес“, подчерта председателят на Агенцията за енергетика на Република Сърбия Деян Попович. От страна на AERS беше изразена подкрепа за идеята на КЕВР за създаване на Балкански консултативен форум на енергийните регулатори като платформа за свободна обмяна на мнения между ръководствата на институциите и на експертно ниво. Членът на КЕВР Александър Йорданов информира, че това българско предложение се подкрепя активно от всички национални регулатори в Балканския регион и на планираната през м. септември т.г. в Гърция нова среща предстои да бъдат окончателно уточнени всички въпроси, свързани с реализацията на инициативата.

Подписаното споразумението за сътрудничество с AERS  е продължение на провежданата от КЕВР активна политика на разширяване и активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. Комисията вече има подписани двустранни споразумения за сътрудничество с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония и Черна гора, както и с водните регулатори на Косово, Албания и Грузия.