Новини

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИЕ ЕДИНОДУШНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ЗА 2017 г.


31.05.2018

 

Независимият регулатор ще продължи да работи в защита на интересите на българските граждани и на българския бизнес, заяви председателят на КЕВР

 

Комисията по енергетика в Народното събрание прие единодушно Годишния доклад за дейността на регулатора през 2017 г. Официалният отчет за работата на КЕВР се приема ежегодно от законодателния орган, след обсъждане в парламентарната комисия. В заседанието участваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, членовете на регулатора Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова, Георги Златев и Владко Владимиров, както и ръководители на специализирани дирекции в КЕВР.

„Комисията за енергийно и водно регулиране изпълни най-важните си задачи за 2017 г. В своите решения регулаторът неизменно следваше принципите за независимост,спазване на законността, икономическата логика и защита на обществения интерес “, заяви на заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Подчертано беше, че в ценовата си политика Комисията стриктно прилага консервативен подход, насочен към недопускане на резки промени и отчита както възможностите на потребителите, така и необходимостта от устойчиво развитие на дружествата, предлагащи услуги в енергийния, газов и воден сектор. Приоритетите през този период бяха подкрепата на процеса на либерализация на електроенергийния и газов пазар у нас, развитието на борсовата търговия, постигането на регионална свързаност на пазарите на електроенергия и природен газ, както и промените във водния сектор.

Пред народните представители председателят на КЕВР подчерта и активната международна дейност на регулатора през 2017 г., която допринася за издигане на неговия авторитет и за установяване на ползотворно сътрудничество с регулатори от региона. През миналата година бяха подписани и вече действат споразумения с регулаторите на Румъния и Гърция, както и със страни от Западните Балкани. През м. юни т.г. КЕВР ще бъде домакин на делегации на регулаторите на Сърбия и Турция, с които също ще бъдат сключени споразумения - съответно на 12 юни и на 18 юни.