Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ


11.05.2018

На 17.05.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия. В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Докладът и Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия са публикуван на интернет страницата на КЕВР.