Новини

КЕВР Е ДОМАКИН НА 15-ТА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МРЕЖАТА НА ВОДНИТЕ РЕГУЛАТОРИ (WAREG)


08.05.2018

Необходимостта от инвестиции във водния сектор трябва да бъде възприета на държавно ниво, смятат водните регулатори на участващите 22 държави-членки

С участието на 47 членове и експерти на водни регулатори от 22 страни в София  започна 15-та среща на Общото събрание на Мрежата на водните регулатори в Европа /WAREG/. Домакин на двудневния форум е КЕВР, която е сред основателите на Мрежата.  Гости на проявата бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова и представители на Министерството на околната среда и водите. От страна на българския регулатор в заседанията и дискусиите участваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, членът на регулатора и заместник-председател на WAREG Димитър Кочков, членовете на КЕВР Пенка Трендафилова и Ремзи Осман, както и директорът на Главна дирекция „ВиК услуги“ Ивайло Касчиев.

В приветствието си към участниците председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта значението на подобни форуми за формиране на единна регулаторна политика по сходни за страните проблеми във водния сектор. „Изграждането на необходимата инфраструктура във водния сектор на Европа е ключов въпрос пред националните регулатори и една от важните задачи на срещата е да очертае основните стратегии и времеви рамки за намирането на устойчиви и работещи решения. Вярвам, че в хода на дискусиите с участието и на представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, Европейската инвестиционна банка и Европейския център на работодателите и предприятията към Европейската комисия ще бъдат откроени основните проблеми пред сектора и мерките за тяхното решаване“, заяви председателят на КЕВР.  Той отбеляза, че като една от страните-учредители на WAREG, България приветства решението от 2017 г. организацията да прерасне в Асоциация на водните регулатори в Европа, тъй като това  не само издига авторитета на организацията, но предоставя и по-големи възможности за разширяване на нейното влияние  и за ползотворна работа по различни проекти.

Председателят на КЕВР изтъкна, че изминалата 2017 г. е втората година от  протичащите дълбоки промени във водния сектор в България и в това отношение обмяната на регулаторни практики подпомага формулирането на успешни решения в областта на регулаторната политика. Той посочи, че за решаването на всички открити въпроси КЕВР работи с тясно сътрудничество с МРРБ, професионални организации, ВиК-оператори и потребителски и граждански организации.

В изказването си президентът на WAREG Алберто Бианкарди подчерта, че на европейско ниво водният сектор е изправен пред сериозни предизвикателства и организацията е призвана да отговори с адекватни решения на базата на общи позиции на страните-членки. Според него е необходимо инвестициите във водния сектор да получат подкрепа на държавно ниво, защото така се гарантира постигане на устойчивост и ефективност на сектора. Пред представители на медиите той посочи, че една от основните функции на организацията е да бъде посредник в диалога с държавните институции и да оказва техническа подкрепа на националните регулатори. Той информира, че Европейската комисия работи по приемането на специална методология, чиято цел е цените на водните услуги да се определят съобразно доходите на населението. Посочено беше, че в Европа има както страни с по-високи цени на ВиК услугите, така и страни с по-ниски цени, и в това отношение една от целите на WAREG е в перспектива в цяла Европа да бъде постигнато приемливо за всички ниво на цените. Антонио Бианкарди оцени високо дейността на българския регулатор и заяви, че водният сектор у нас се развива динамично и през последните две години са въведени новите методологии за оценка на качеството на услугите. Той изрази благодарност към КЕВР за цялостната организация на проявата и подчерта, че предоставените отлични условия подпомагат ползотворната работа на всички участници.

На сутрешното заседание участниците в 15-та Среща на Общото събрание на WAREG  проведоха дискусия за ролята на регулаторите за осигуряване на достъпност на тарифите, както и за индикаторите за ефективност на ВиК услугите. Във връзка с възможностите за осигуряване на инвестиции във водния сектор презентации изнесоха представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,  Европейската инвестиционна банка и Световната банка.

На следобедното заседание на Общото събрание на WAREG участниците разглеждат  въпроси, свързани с вътрешната организация на Мрежата, промени в нейния правилник, прием на нови членове, утвърждаване на три-годишен план за дейността и финансирането и др.

Темата за необходимостта от инвестиции във водния сектор ще продължи и през втория ден на 15-та среща, когато ще се състои семинар за режимите за мониторинг на инвестициите в различните страни-членки на Мрежата.

Х Х Х

Членове на Мрежата на водните регулатори в Европа /WAREG/, която от 2017 г. вече е Асоциация на водните регулатори в Европа, към момента са регулатори от 24 държави, а 5 страни имат статут на наблюдатели. Организацията е създадена през април 2014 г. с основна мисия да бъде платформа за сътрудничество между регулаторите на водния сектор в Европа. Подобна структура - Съвет на европейските енергийни регулатори (CEER), обединява националните регулатори в енергийния сектор на континента. През последните три години членове и експерти на КЕВР участват редовно в срещите на Общото събрание на WAREG, които се провеждат 4 пъти годишно в различни страни-членки. Активното международно сътрудничество на българския регулатор допринася за повишаване на неговия експертен капацитет и дава възможност за участие в дискусиите по изработване на общи регулаторни политики. Признание за повишения авторитет на българския регулатор стана избирането на члена на КЕВР Димитър Кочков за един от четиримата заместник-председатели. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласуване от участниците в проведената през м. октомври 2017 г. 13та среща на Общото събрание на WAREG в гр. Рига.