Новини

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


26.04.2018

На пленарно заседание на Парламента народните представители приеха решение за попълване на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

С отделни гласувания бяха избрани четирима членове на КЕВР – Александър Йорданов и Георги Златев /в състав „Енергетика“/, Пенка Трендафилова /в състав „ВиК“/ и Ремзи Осман /член на Комисията - правист/. Трима от тях - Александър Йорданов, Георги Златев и Ремзи Осман бяха досегашни членове на Комисията. Четиримата новоизбрани членове на регулатора ще имат петгодишен мандат.

След проведения избор новите членове на КЕВР положиха клетва да спазват Конституцията и законите на страната.

Решението на Народното събрание влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник.