Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „КЕВР Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОРГАН С ПРАВОМОЩИЯ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА НА РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР“


13.04.2018

Коментарите на лица, организации и партии за цената на енергийната услуга не са достоверни, Комисията ще отстоява обществения интерес и няма да допусне  чувствително увеличение на цените за бита от 1 юли т.г.

„Единственият орган, който се произнася за цената на електроенергията на регулирания пазар, е Комисията за енергийно и водно регулиране. Всякакви коментари на лица, организации и партии  в тази посока не могат да бъдат считани за достоверни и са форма на недопустим натиск върху независимия регулатор.“ Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на брифинг по въпроси от седмицата, свързани с правомощията на енергийния регулатор. 

Председателят на енергийния регулатор определи като манипулативни твърденията, че Комисията е прикрила ценовите заявления на енергийните дружества и обстойно разясни процедурата по тяхното публикуването. Съгласно законовите изисквания, заявленията се поместват на интернет страницата на КЕВР, като преди това цялата документация, която е в обем от хиляди страници, задължително се проверява от експертите на Комисията. „Ние спазваме изцяло сроковете съгласно Наредба № 1 за определяне цените на електроенергията  – до 31 март всички дружества да подават заявления за цени, след което в рамките на 7 дни експертите ни проверяват пълнотата на подадените заявления. При констатиране на липсващи документи те се изискват като на дружествата се дава нов 7- дневен срок да доокомплектоват документацията си“, поясни доц. Иванов.  От дружествата-заявители се изисква да представят освен пълната версия на заявлението за цени, по което работят експертите на комисията, така и неповерителна версия, която следва да се публикува на интернет страницата на КЕВР. „Ако съберете тези срокове и три дни допълнително, които съм дал на дружествата да предоставят неповерителната версия, ще стане ясно, че те са длъжни до 16.04 т.г. включително да   депозират в Комисията всички документи. Това ще позволи на 17.04.2018 г. всички заявления в неповерителната им версия да бъдат публикувани на страницата на КЕВР“, каза доц. Иванов. За по-голяма яснота, Комисията ще публикува на страницата си и специална таблица с финалните ценови заявления на отделните дружества за съответната енергийната услуга.

Доц. Иван Иванов заяви категорично, че регулаторът няма да допусне  чувствително повишаване на цената на електроенергията за потребителите.  Той  посочи, че през последните няколко години дружествата неизменно са искали увеличения в рамките на 30-40-50%, като през 2017 г. са настоявали за ръст в диапазон 20-52%. След извършените от Комисията икономически и финансови анализи и при отчитане на всички признати ценообразуващи фактори, за миналата година КЕВР утвърди увеличение на цената на електроенергията за регулирания пазар с 1,5%.

„Заявлението, че няма да има чувствително увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар почива на две основания.  През последните 3 години КЕВР прилага консервативен подход, който не допуска сериозни изменения в цената. В противен случай  биха били ощетени не само битовите потребители, но и българския бизнес, тъй като това би довело до неустойчивост на изготвяните от индустрията бизнес планове и намаляване на конкурентоспособността на компаниите.  От друга страна  КЕВР не е някакъв корпоративен орган, който приема като администратор заявленията на дружествата, а е институция, чиято основна функция е да защитава обществения интерес като намира баланса на интересите по цялата верига - от производителя до крайния потребител“, заяви председателят на КЕВР.  Той подчерта, че при анализа на ценовите заявления Комисията отчита единствено икономически обоснованите разходи на дружествата. „Всички тези аргументи ми дават основание отново да потвърдя, че българските граждани и бизнесът трябва да бъдат спокойни. В решението, което Комисията ще приеме в края на месец юни, общественият интерес отново ще бъде водещ “, допълни доц. Иванов.

Председателят на КЕВР съобщи, че регулаторът предстои да направи оценка на  изпълнението на инвестиционните програми за 2017 г. на трите електроснабдителни и електроразпределителни дружества. Данните, отнасящи се до ЧЕЗ България, ще бъдат представени на Временната анкетна комисия в Народното събрание, която анализира сделката за продажбата на дружеството. Относно процедурата по отнемане на  лиценза на „ЧЕЗ Електро“, беше заявено, че до края на м. май т.г. КЕВР планира тя да бъде приключена и да вземе окончателно решение по казуса.  

Във връзка с предстоящите законови промени, с които се планират допълнителни   правомощия на КЕВР, председателят на КЕВР коментира, че промените трябва да бъдат изключително прецизни и да бъдат съобразени с наличния капацитет на регулатора да изпълнява новите си отговорни задачи. Той изрази очакването си при избора на новите членове в състава на КЕВР народните представители да утвърдят достойни кандидатури с висока експертиза, безукорни морални качества и неподдаващи се на корпоративно и политическо влияние.