Новини

КЕВР ЩЕ ОКАЖЕ НА СОКАР СЪДЕЙСТВИЕ ПО РЕГУЛАТОРНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНОВЕТЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В РАЗВИТИЕТО НА ГАЗОВИЯ СЕКТОР У НАС


03.04.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране ще окаже всестранно съдействие  на Азербайджанската държавна нефтена компания СОКАР по разясняване на актуални въпроси на съществуващата регулаторна рамка във връзка с намеренията на компанията за инвестиции в газоразпределителната мрежа на България и планираните доставки на природен газ за нашата страна. Това бе подчертано на среща на членове и експерти на българския енергиен регулатор с делегация от висши представители на СОКАР. В срещата участва и Посланикът на Азербайджан в България Н. Пр. Наргиз Гурбанова.   

На проведените разговори съветникът на президента на СОКАР и изпълнителен директор на СОКАР Балкани Мурат Хейдаров потвърди ангажимента на компанията за доставка на природен газ за страната ни през 2020 г. Той увери, че изграждането на Трансанадолския и Трансадриатическия газопроводи (ТАНАП и ТАП) се изпълнява съгласно утвърдените графици и при своевременното изграждане на интерконектора Гърция-България, няма пречки този срок да бъде спазен.

Във връзка с потвърдения интерес на СОКАР за участие в развитието на газовия сектор у нас чрез инвестиции в газификацията на отделни райони, газоразпределението и доставките до крайни клиенти, беше проведена дискусия по актуални теми на регулаторната рамка у нас. Членове и експерти на  КЕВР разясниха подробно режима на лицензиране на дейностите по разпределение и доставка на природен газ, начина на изчисляване и стойността на нормата на възвращаемост, размера на разходите за присъединяване към газоразпределителната и газопреносната мрежа, приложението на Закона за обществените поръчки по отношение на енергийните обекти,въвеждането на иновационни системи за следене на изходни данни и др.

„Посещението на делегацията на СОКАР и проведените ползотворни разговори са свидетелство за сериозните намерения на азърбайджанската страна в областта на доставките и снабдяването с природен газ у нас. КЕВР ще окаже съдействие за подпомагане на инвестиционните намерения на СОКАР, тъй като те са от взаимен интерес“, заяви председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов. За целта експерти на регулатора ще поддържат текуща кореспонденция с експерти на СОКАР за предоставяне на изчерпателна информация по всички поставени въпроси.