Новини

ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ СЕ ОБЕДИНИХА ОКОЛО ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОРУМ НА БАЛКАНСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ


02.03.2018

     Създаването на постоянен Форум на регулаторитe на страните от Балканския полуостров е важна стъпка към институционално укрепване на взаимодействието между тях. Целта на форума е чрез обмяна на регулаторен опит да бъде постигната хармонизация на нормативната регулаторна рамка на страните с цел провеждане на съгласувана обща политика за създаване на регионален пазар на природен газ и електроенергия.

     Около това предложение на КЕВР се обединиха участниците в Регионалната среща на балканските енергийни регулатори, която се проведе на 1 и 2 март във Велико Търново. На пресконференция представителите на Македония, Гърция, Черна гора и Сърбия изразиха своята силна подкрепа за инициативата и заявиха общите си очаквания, че по този начин ще бъде стимулиран ползотворния многостранен диалог, който ще даде възможност за структуриране на важните проблеми и за изработване на съвместни решения. 

     Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов припомни, че през последните 2 години сегашният състав на българския регулатор провежда последователна политика на активно двустранно сътрудничество и в този смисъл българското предложение за създаване на общ балкански регулаторен форум е естествен следващ етап за надграждане на регионалното взаимодействие. „Нашата обща воля да задълбочаваме сътрудничеството си доказва по безспорен начин, че постигането на общите ни цели е възможно само по пътя на активните контакти. По този начин ще бъде направена значима стъпка към изграждане на хармонизирана регураторна рамка, която ще създаде възможности за силен тласък на съвместните проекти в региона в съответствие с изискванията на Третия енергиен пакет“, подчерта на пресконференцията председателят на КЕВР.

     В отговор на поставени на брифинга въпроси беше пояснено, че проектът IGB за българо-гръцка междусистемна връзка „Комотини-Стара Загора“  има ясната подкрепа на двете страни и на ЕК и следва поставените срокове за неговото стартиране. „Очакванията са началото на строителните дейности да бъде поставено в средата на 2018 г., което открива нови възможности за повишаване на енергийната сигурност на региона“, каза доц.Иван Иванов. Тази оценка беше потвърдена от члена на борда на Регулаторния орган за енергетика на Гърция /RAE/ д-р Апостолос Гоциас, който изтъкна, че гръцката страна изцяло подкрепя проекта и не съществуват проблеми с изпълнението му по отношение на сроковете и финансирането.

     Председателят на КЕВР доц.Иван Иванов коментира и позицията на регулатора относно неговите правомощия по отношение на сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ в България.  Според него са спекулации твърденията, че сделката ще доведе до повишаване цената на електроенергията за потребителите. „Няма никаква връзка между продажбата на дружеството и цените на тока, тъй като ЧЕЗ не произвежда електроенергия. ЧЕЗ има единствено функции за разпределение и снабдяване с електроенергия и цените на тези мрежови услуги се определят от КЕВР“, подчерта председателят на КЕВР.

     По-рано през деня пред участниците в Регионалната среща бяха изнесени презентации, посветени на развитието на националните пазари на природен газ на България, Гърция и Македония. Дискутирани бяха актуални въпроси на Инфраструктурната газова свързаност на Балканите в контекста на стратегията за Европейски Енергиен съюз и по-специално предложенията за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, както и Механизмите за разпределение на капацитет за нови газови междусистемни връзки между държави-членки на ЕС и трети страни. В отделен тематичен панел участниците във форума  обсъдиха развитието на проекта IGB за междусистемна газова връзка „Комотини-Стара Загора“ като важна част от изграждането на Южния газов коридор, както и предоляване на рисковете за доставките на природен газ за региона и възможните варианти за действия. В рамките на втори тематичен панел, на Регионалната среща бяха дискутирани и регулаторните аспекти, свързани с възможностите за обединяване на пазарите на електроенергия в региона на Югоизточна Европа.