Новини

НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ОБСЪЖДАТ РЕГУЛАТОРНИТЕ АСПЕКТИ НА ГАЗОВАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СВЪРЗАНОСТ В РЕГИОНА


01.03.2018

В организирания по инициатива на КЕВР форум участват делегации на регулаторите на Македония, Гърция, Сърбия и Черна гора  

 

            „Регулаторните органи в енергийните сектори на страните от Балканския полуостров предстои да решават редица ключови въпроси по отношение на газовата свързаност в региона с цел постигане на енергийна сигурност. Тази цел изисква синхронизиране на регулаторните политики и обединяване на усилията на страните от региона посредством обмяна на информация и опит, както и на добри практики“. Това заяви от името на КЕВР членът на Комисията Александър Йорданов на откриването на Регионалната среща на националните енергийни регулаторни органи на страните от Балканския полуостров, която се провежда в гр. Велико Търново. В двудневния форум, който е по инициатива на КЕВР, участват делегации на енергийните регулатори на Македония, Гърция, Сърбия и Черна гора. Българският регулатор е представен на срещата от членовете на КЕВР Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Георги Златев, Валентин Петков, както и от експерти от дирекции „Природен газ“ и „Електроенергетика и топлоенергетика“.

          Александър Йорданов отправи приветствия към форума от името на парламентарната Комисия по енергетика и Министерството на енергетиката, които в изпратените до участниците поздравителни адреси изразяват подкрепата си за всички   инициативи, които допринасят за задълбочаване на сътрудничеството между регулаторите от Балканския регион за решаване на общите пред региона предизвикателства.

          На откриването на Регионалната среща представителите на националните регулаторни органи на Македония, Черна гора, Гърция и Сърбия изразиха подкрепата си за инициативата на КЕВР като подходящ формат за дискусии по актуалните въпроси на енергийната сигурност и изразиха увереност, че форумът ще допринесе за изработване на общи позиции по актуални въпроси на регулаторната рамка с цел задълбочаване на трансграничното сътрудничество, създаване на регионален пазар на електроенергия и природен газ и гарантиране сигурността на доставките. От името на местната общинска власт участниците в срещата бяха приветствани от председателя на Общинския съвет в гр. Велико Търново Венцислав Спиридонов, който подчерта, че провежданият в старопрестолния ни град форум на регулаторите е добра основа за установяване на дългосрочно сътрудничество между страните-участнички.

         Утре Регионалната среща на регулаторите от петте балкански страни продължава с  презентации, посветени на развитието на националните пазари на природен газ и перспективите за създаване на общ регионален пазар.  Ще бъдат дискутирани актуални въпроси на Инфраструктурната газова свързаност на Балканите в контекста на стратегията за Енергиен съюз на ЕС и по-специално предложенията за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, както и Механизмите за разпределение на капацитет за нови газови междусистемни връзки между държави-членки на ЕС и трети страни.  В отделен тематичен панел участниците във форума ще разгледат развитието на проекта IGB за междусистемна газова връзка „Комотини-Стара Загора“ като важна част от изграждането на Южния газов коридор, както и преодоляване на рисковете за доставките на природен газ за региона и възможните варианти за действия. В тази връзка ще бъде обсъдено прилагането на общи мерки от страните-участнички, с които да не се допусне срив на доставките и застрашаване на тяхната енергийна сигурност. В рамките на втори тематичен панел участниците ще дискутират регулаторните аспекти, свързани с възможностите за обединяване на пазарите на електроенергия в региона на Югоизточна Европа.