Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ НА „БРИКЕЛ” ЕАД


28.02.2018

    На 07.03.2018 г. (сряда) от 13:30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на действащи цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел“ ЕАД.

     В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

     Проектът на решение относно изменение на действащи цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел“ ЕАД е публикуван на интернет страницата на КЕВР.