Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД И ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД


27.02.2018

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Докладът за актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД са публикувани на интернет страницата на КЕВР.