Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА НА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО


22.02.2018

На 28.02.2018 г. от 10:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е публикуван на интернет страницата на КЕВР.