Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : „ПАКЕТЪТ „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ Е НАСОЧЕН КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ПОСТАВЯ НОВИ ОТГОВОРНОСТИ ПРЕД ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ“


23.01.2018

    „Европейският енергиен съюз се намира на важен етап в своето развитие, в който предстои да бъдат приети основните директиви и регламенти на Пакета „Чиста енергия за всеки европеец“. Постигането на целите на Пакета е изцяло с фокус към потребителите и е в полза на всички европейски граждани, което поставя нови отговорности и изисквания към  енергийните регулаторни органи на страните-членки. КЕВР ще бъде активен участник в тези процеси и ще допринася за реализацията на голямата ни цел – създаването на обединен европейски пазар за търговия с електроенергия и природен газ.“ Това заяви председателят на българския енергиен регулатор доц. Иван Иванов при откриването на 4 - то Изнесено заседание на Съвета на европейските енергийни регулатори /CEER/под мотото „Ден за стратегията на CEER“, чийто домакин беше КЕВР.

    В приветствието си до участниците в заседанието председателят на КЕВР подчерта водещата роля на организациите на европейските регулаторни органи CEER и ACER като генератор на новата визия на европейската енергийна политика. Той изтъкна, че форумът е израз на признание за авторитета на българския енергиен регулатор в период, когато България председателства Съвета на ЕС. Като основни непосредствени задачи пред КЕВР бяха очертани приемането на нормативната база за по-нататъшно развитие на пазара на едро на електроенергия, посредством въвеждане на последния борсов сегмент за търговия „в рамките на деня“ и ускоряване на въвеждането в българското законодателство на Правилата за интегритет и прозрачност  на пазарите на едро - REMIT. Изтъкнато беше, че това ще даде възможност на КЕВР да гарантира прозрачността на борсовата търговия на електроенергия. За тази цел предстои създаването на специално звено в КЕВР за мониторинг и контрол и належаща задача е повишаването на неговия административен капацитет. Друга важна задача на българския регулатор е развитието на пазара на дребно в България, посочи доц. Иван Иванов. В решенията си за определяне на цената на електрическата енергия за битовите потребители КЕВР последователно прилага пазарни принципи и механизми и по този начин създава условия за естествен преход към предстоящата пълна либерализация на пазара. Следвайки европейските принципи потребителите да бъдат основен фокус на регулаторната дейност, Комисията смята за необходимо създаването на условия те да правят своя информиран избор посредством достъпни платформи за сравняване на оферти на доставчици и по-голяма яснота на фактурите за заплащаната електроенергия. Отчитайки важността на защитата на уязвимите потребители за либерализацията на пазара, КЕВР, Министерство на енергетиката и ГД „Енергетика“ на ЕК разработиха цялостен пакет от мерки, които включват финансови и нефинансови инструменти. Това е утвърдена европейска практика за успешно провеждане на процеса на либерализация на пазара, която предпазва от влиянието на негативни фактори, свързани с евентуални социални сътресения, каза доц. Иван Иванов.

По отношение на сектор „Природен газ“ председателят на КЕВР заяви, че разнообразяването на източниците и маршрутите за доставки има ключово значение на националната сигурност на страната ни. Той информира за предприетите съвместни действия с регулаторите на Гърция и Румъния за изграждане на интерконекторните връзки на Балканите и постигане на газова свързаност като стъпка към създаване на регионален пазар, водещ до по-добри цени за потребителите и гарантиращ енергийната независимост на региона и на целия континент.

    Проведеното у нас заседание на CEER беше ръководено от председателя на организацията и председател на Съвета на регулаторите на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори /ACER/ Гарет Блейни с участието на представители на националните регулатори на страните-членки. Българският енергиен регулатор беше представен от членовете на КЕВР Евгения Харитонова и Светла Тодорова. Основният фокус на срещата беше разработването на визия за стратегическата политика на Съвета на европейските енергийни регулатори за следващите години, свързани с  изпълнението на Третия енергиен пакет и предстоящите разпоредби на Пакета за чиста енергия, постигане на устойчива нисковъглеродна енергетика на най-ниска цена и перспективите на дигитализацията в енергийния сектор.

    Преди откриването на 4-то Изнесено заседание на CEER председателят на КЕВР доц. Иван Иванов се срещна с председателя на организацията Гарет Блейни. Обсъдени бяха въпроси, свързани с ролята на CEER за координиране и подкрепа на дейността на националните регулаторни органи за постигане на общите цели, недопускане на политически и корпоративни влияния при вземането на решения от регулаторите, както и прилагането на европейското законодателство в националните нормативни уредби в енергийния сектор.