Новини

КЕВР И КОМИСИЯТА ЗА ВОДНАТА ИНДУСТРИЯ В ШОТЛАНДИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


22.01.2018

Документът създава институционална рамка за двустранното сътрудничество  

  Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за водната индустрия в Шотландия /WICS/ сключиха Споразумение за сътрудничество. Документът беше подписан от председателя на българския регулатор доц. Иван Иванов и от главния изпълнителен директор и член на шотландския регулатор Алън Съдърланд. Споразумението между КЕВР и   WICS създава правната рамка за задълбочаване на двустранните контакти. То предвижда двата регулатора да обменят информация за регулаторните политики на двете държави във ВиК сектора, при спазване на националните законови рамки и изисквания. КЕВР и  WICS ще споделят опит по различни регулаторни въпроси и ще развиват административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи.

  В състава на гостуващата у нас делегация на WICS бяха Катрин Ръсъл, директор „Корпоративни въпроси и стратегия“ и вицепрезидент на Международната Мрежа на водните регулатори /WAREG/ и Дона Вери, началник на обща администрация.  От страна на българския регулатор в срещата участваха членовете на КЕВР, в специализиран състав „ВиК“ - Валентин Петков и Димитър Кочков, Светла Тодорова, както и директорът на дирекция „ВиК“ в КЕВР Ивайло Касчиев. 

  „Разширяването на международното сътрудничество и взаимодействието с регулатори от други страни е важен приоритет за КЕВР в сегашния й състав. Задълбочаването на двустранното партньорство е трайна тенденция на европейско ниво, която дава видими резултати, тъй като  допринася за обмяната на добри практики в регулаторната дейност“, заяви на проведените официални разговори председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той информира представителите на WICS за приоритетите в работата на КЕВР, свързани с промените във водния сектор, насочени към неговото устойчиво и ефективно развитие. Изтъкнато беше, че в настоящия период у нас се провежда дълбока  реформа във водния сектор и за българския регулатор е особено ценен опитът на Шотландия, където е въведен първият успешен модел за либерализация на водния сектор.   

  „Сътрудничеството с регулаторите от други страни е особено важно за Комисията за водната индустрия в Шотландия, тъй като това е възможност за запознаване с успешни практики, които могат да бъдат в полза на потребителите“, заяви главният изпълнителен директор и член на WICS Алън Съдърланд. Той подчерта, че проведената в Шотландия реформа във водния сектор е довела до много добри резултати и споразумението с КЕВР ще подпомогне тези добри практики да бъдат от полза и за българския воден регулатор в провежданата от него регулаторна политика.

  След подписване на двустранното споразумение за сътрудничество двете делегации проведоха дискусия по актуални теми на регулацията във ВиК сектора.

  Споразумението за сътрудничество с Комисията за водната индустрия в Шотландия  е продължение на провежданата от КЕВР активна политика на разширяване и активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. Комисията вече има подписани двустранни споразумения за сътрудничество с водните регулатори на Косово, Албания и Грузия, както и с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония и Черна гора.