Новини

КЕВР ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЕТО СИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В 14 ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА ЗА 2018 г.


18.12.2017

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на интернет страницата си решение от 15.12.2018 г., с което са приети окончателните цени на услуги за 2018 г. на ВиК оператори в 14 области на страната. С решението са коригирани цени на ВиК услугите в областите София-град, Перник, Монтана, Враца, Пловдив, Смолян, Кърджали, Русе, Силистра, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол.

Одобрените от регулатора цени са комплексни и в тях се включват три вида услуги – доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадни води и пречистване.

През периода април-ноември 2017 г. КЕВР с отделни процедури одобри 5 - годишните бизнес планове на 14-те ВиК дружества, утвърди цени за първата година от регулаторния период и одобри цени на услугите за всяка следваща година до 2021 г. В съответствие с изискванията на действащата законова и подзаконова нормативна уредба, с решението си от 15.12.2017 г. регулаторът извърши актуализация на одобрените с техните бизнес планове цени на ВиК услуги, като отчете размера на инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдените цени на дружествата за 2017 г. При актуализацията на цените Комисията взе предвид и коефициент за изпълнение на групи показатели за качество на услугите.

С решението на КЕВР актуализираните цени на ВиК услугите в 14-те области влизат в сила от 01.01. 2018 г.

Същата актуализация на цените, залегнали в приетите през 2017 г. бизнес планове, КЕВР ще извършва в края на всяка година, при отчитане на инфлацията и коефициента за изпълнение на показатели за качество. В края на следващата година регулаторът ще актуализира цената на ВиК услугите за 2019 г. През последните седмици на 2019 г. ще бъдат коригирани одобрените с бизнес плановете цени на услугите за 2020 г., а в края на 2020 г. КЕВР ще актуализира цените на ВиК услугите за 2021 г.

Комисията приема цени на ВиК услуги без включен ДДС. За улеснение на потребителите публикуваме утвърдените цени за 2018 г. с ДДС, както следва: