Новини

СЪОБЩЕНИЕ


06.12.2017

"Фючър Енерджи" ООД беше отстранен от пазара на електрическа енергия считано от 0:00 ч. на 02.12.2017 г. В създалата се извънредна ситуация, клиентите на дружеството преминаха към Доставчик от последна инстанция. С оглед значително по-високите цени на доставчиците от последна инстанция, обръщаме внимание на тези клиенти в най-кратки срокове да предприемат действия за преминаване към друг доставчик на електрическа енергия или краен снабдител. В тази връзка отбелязваме, че  срокът, в който електроразпределителните дружества ще приемат заявления за смяна на доставчика е удължен до 15 декември.