Новини

КЕВР И НАЦИОНАЛНИЯТ РЕГУЛАТОР НА РЕПУБЛИКА ГРУЗИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


30.11.2017

Документът създава институционалната рамка за задълбочаване на двустранното сътрудничество с цел повишаване качеството на регулаторния процес

КЕВР и Националната комисия за регулиране на енергетиката и водоснабдяването на Република Грузия сключиха Споразумение за сътрудничество. Документът беше подписан от председателя на българския регулатор доц. Иван Иванов и от члена на грузинския национален регулатор Мая Меликидзе, която е на посещение у нас по покана на КЕВР.

Споразумението между българския и грузинския регулатор създава правната рамка за задълбочаване на контактите на двустранно и многостранно ниво. Двете страни ще работят за повишаване на качеството на регулаторната дейност и ще си взаимодействат за внедряване на европейските директиви и регламенти в областта на енергийния сектор и регулирането на водните услуги.

„Разширяването на международното сътрудничество и взаимодействието с регулатори от други страни е важен приоритет за КЕВР в сегашния й състав. Това допринася за обмяната на добри практики в регулаторната дейност и е особено важно за страни като Грузия, които предстои да транспонират в националното законодателство принципите и директивите на ЕС в енергийната област“, заяви на проведените официални разговори председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. В срещата участваха и членовете на КЕВР Валентин Петков, Ремзи Осман, Димитър Кочков и Александър Йорданов. Доц. Иванов информира Мая Меликидзе за приоритетите в работата на КЕВР, свързани с финансовото стабилизиране на енергетиката, либерализацията на пазара на електроенергия, диверсификацията на доставките на природен газ и регулаторните аспекти на провежданата реформа във водния сектор.

От своя страна Мая Меликидзе изтъкна, че сътрудничеството с КЕВР и запознаването с българския опит ще допринесе за подобряването на регулаторната дейност на грузинския регулатор, особено в областта на възобновяемите енергийни източници. „Това е нов сегмент в работата на Националната комисия за регулиране на енергетиката и водоснабдяването на Република Грузия и българската експертиза по отношение на ВЕИ ще бъде от голямо значение за нас“, каза тя.

„Участието на България и Грузия в Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество /ЧИС/ открива широки възможности и за развитие на сътрудничеството между двата регулатора на многостранна основа“, заяви членът на КЕВР Ремзи Осман. Той подчерта, че предстоящото учредяване на Форум на енергийните и водни регулатори в рамките на ЧИС е важна предпоставка за обединяване на усилията при решаване на проблемите в областта на енергетиката и ВиК сектора в региона.

„Задълбочаването на двустранното партньорство е трайна тенденция на европейско ниво, която дава видими резултати. Между двата регулатора има вече установено взаимодействие в рамките на редица международни организации и специално в Мрежата на водните регулатори /WAREG/, което е важна предпоставка за по-нататъшно активизиране на двустранните контакти в регулаторната дейност“, изтъкна членът на КЕВР Валентин Петков.

Споразумението за сътрудничество с грузинския енергиен и воден регулатор е продължение на провежданата от КЕВР активна политика на разширяване и активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. Комисията вече има подписани двустранни споразумения за сътрудничество с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония и Черна гора, както и с водните регулатори на Косово и Албания. Предстоящо е подписването на споразумения и с регулаторите на Република Турция и Република Сърбия, за което беше постигната договореност по време на неотдавнашните посещения на официални делегации на КЕВР в двете страни.