ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА...

КЕВР БЕШЕ ДОМАКИН НА ПЪРВИЯ СЕМИНАР ОТ ТРЕТАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА „ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА...

КЕВР ПРОВЕДЕ ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“...

ПРОЕКТЪТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“...

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

<< < Страница 87 от 88 > >>

Календар на проявите Всички събития

2020